පැරා ඔලිම්පික් උළෙලට මෙරටින් 6ක්

167

ලබන වසරේ (2021) ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති පැරාලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට මේ දක්වා මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හයක් සමත්ව ඇති අතර තවත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හතරක් පරිසාධන මට්ටමේ ආසන්නයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙනවා. 2021 පැරාලිම්පික් උළෙල සඳහා මීට පෙර පැරාලිම්පික් පදක්කම්ලාභී දිනේෂ් ප්‍රියන්ත සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලබන වසරේ (2021) ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති පැරාලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට මේ දක්වා මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හයක් සමත්ව ඇති අතර තවත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හතරක් පරිසාධන මට්ටමේ ආසන්නයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙනවා. 2021 පැරාලිම්පික් උළෙල සඳහා මීට පෙර පැරාලිම්පික් පදක්කම්ලාභී දිනේෂ් ප්‍රියන්ත සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත්ව…