රෙවාන් කෙලි ප්‍රමුඛ සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින් තරගය ජය ගනී

339

සිංගර් කුසලාන 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (3) නිමා වූ අතර, එහි දී අවසන් වූ තරගවලින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට පූර්ණ ජයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය. රෙවාන් කෙලී, සාලින්ද සහ අශේන් සාන්ත ජෝසප් නම බබලවති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් දිනයක් අද (3) නිමා වූ අතර, එහි දී අවසන් වූ තරගවලින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට පූර්ණ ජයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය. රෙවාන් කෙලී, සාලින්ද සහ අශේන් සාන්ත ජෝසප් නම බබලවති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ…