පළඟ ශූරතාවයේදී මොකද වුනේ?

598
Rugby

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවයේ දෙවැනි සතිය ඉතා වේගවත් සතියක් වුනා. එහි තරග පැවති ආකාරය පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් බලමු. මලල ක්‍රීඩාවෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට ආ නිවංක ප්‍රසාද් රග්බි ක්‍රීඩාව කියන්නේ පුදුමාකාර ක්‍රීඩාවක්. අමුතු ක්‍රීඩා විලාශයක්, අමුතු මානසික තත්වයකින් ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්නෙත් 2019 සිංගර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවයේ දෙවැනි සතිය ඉතා වේගවත් සතියක් වුනා. එහි තරග පැවති ආකාරය පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් බලමු. මලල ක්‍රීඩාවෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට ආ නිවංක ප්‍රසාද් රග්බි ක්‍රීඩාව කියන්නේ පුදුමාකාර ක්‍රීඩාවක්. අමුතු ක්‍රීඩා විලාශයක්, අමුතු මානසික තත්වයකින් ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්නෙත් 2019 සිංගර්…