සහිරා තියුණු සටනකින් ජයග්‍රහණය කරයි

463

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත. දෙවන වටයේ පළඟ ශූරතාවයේ තවත් තරගයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය අතර මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (15) පැවැත්විය. එහි දී තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ලකුණු 13-12ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය සමත් විය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත. දෙවන වටයේ පළඟ ශූරතාවයේ තවත් තරගයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය හා කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය අතර මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (15) පැවැත්විය. එහි දී තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ලකුණු 13-12ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය සමත් විය.…