ආක්‍රමණකාරී දෙවන අර්ධය සුමංගලයින්ට මරු පහරක් වෙයි

1171
 

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි (2019) වසන්තයේ දෙවන අදියරේ තෙවැනි සතිය ආරම්භ කරමින් ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ තරග වදින සත්කාරක මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය සහ ආගන්තුක කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අද (13) ‘මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී’  එකිනෙකට ගැටුණි. විද්‍යාර්ථ – සහිරා කරට කර ගොස් සැනසෙති පසුගිය මාස කිහිපය පුරා රට තුල උද්ගතව තිබූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි (2019) වසන්තයේ දෙවන අදියරේ තෙවැනි සතිය ආරම්භ කරමින් ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ තරග වදින සත්කාරක මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය සහ ආගන්තුක කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අද (13) ‘මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී’  එකිනෙකට ගැටුණි. විද්‍යාර්ථ – සහිරා කරට කර ගොස් සැනසෙති පසුගිය මාස කිහිපය පුරා රට තුල උද්ගතව තිබූ…