මලල ක්‍රීඩාවෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට ආ නිවංක ප්‍රසාද්

291

රග්බි ක්‍රීඩාව කියන්නේ පුදුමාකාර ක්‍රීඩාවක්. අමුතු ක්‍රීඩා විලාශයක්, අමුතු මානසික තත්වයකින් ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්නෙත් අමුතු හැඩයක් තියෙන පන්දුවකින්. ලීග් ශූරතාව කරා CH රැගෙන යන්න ප්‍රබලයින් දෙදෙනෙක් සංචිතයට කලක් අන්තර් සමාජ රග්බි පිටියේ අවසන් ස්ථාන කිහිපය …….. ඒත් මෙහි විශේෂ කරුණ වන්නේ රග්බි පන්දුව අතින්වත් නොඇල්ලූ ක්‍රීඩකයෙක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රග්බි ක්‍රීඩාව කියන්නේ පුදුමාකාර ක්‍රීඩාවක්. අමුතු ක්‍රීඩා විලාශයක්, අමුතු මානසික තත්වයකින් ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්නෙත් අමුතු හැඩයක් තියෙන පන්දුවකින්. ලීග් ශූරතාව කරා CH රැගෙන යන්න ප්‍රබලයින් දෙදෙනෙක් සංචිතයට කලක් අන්තර් සමාජ රග්බි පිටියේ අවසන් ස්ථාන කිහිපය …….. ඒත් මෙහි විශේෂ කරුණ වන්නේ රග්බි පන්දුව අතින්වත් නොඇල්ලූ ක්‍රීඩකයෙක්…