ත්‍රිත්ව ප්‍රහාරය හමුවේ සාන්ත අන්තෝනි පසුබසී

60
Schools Rugby

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (13) මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතරයි. එම තරගය ලකුණු 26-05ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සමත් විය. තරගයේ මුල් මිනිත්තු කීපයේ දී ම ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම සාන්ත අන්තෝනි සීමා ඉර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (13) මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතරයි. එම තරගය ලකුණු 26-05ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සමත් විය. තරගයේ මුල් මිනිත්තු කීපයේ දී ම ත්‍රිත්ව කණ්ඩායම සාන්ත අන්තෝනි සීමා ඉර…