ශූරයින්ගේ මාරයා 2020 කුසලානයට සූදානම්!

26

පාසල් රග්බි පිටියේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් සියල්ලම දැඩි ලෙස බිය වන පෙරළිකාර කණ්ඩායමක් වන ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මෙවරත් ඩයලොග් පාසල් රග්බි පිටිය කළඹන්නට සූදානමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ දිනයේ දී ප්‍රබලයින් සියල්ල විද්‍යා රග්බි බලය ඉදිරියේ දණ ගසන්නේ රග්බි පිටියේ පුවත් මවමිනුයි. ඉසිපතනය විද්‍යා පරීක්ෂණය සමත් වෙයි! 2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි පිටියේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් සියල්ලම දැඩි ලෙස බිය වන පෙරළිකාර කණ්ඩායමක් වන ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මෙවරත් ඩයලොග් පාසල් රග්බි පිටිය කළඹන්නට සූදානමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ දිනයේ දී ප්‍රබලයින් සියල්ල විද්‍යා රග්බි බලය ඉදිරියේ දණ ගසන්නේ රග්බි පිටියේ පුවත් මවමිනුයි. ඉසිපතනය විද්‍යා පරීක්ෂණය සමත් වෙයි! 2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල්…