පාසල් රග්බි පිටියේ නිවාඩුව අවසන්

208

පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා, පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් අනතුරුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය “2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය”, ජුනි මස පළමු වැනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව වාර්තා වේ. පාසල් රග්බි ලීගය අරඹන්න සූදානම්? පසුගිය පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් …….. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා, පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් අනතුරුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය “2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය”, ජුනි මස පළමු වැනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව වාර්තා වේ. පාසල් රග්බි ලීගය අරඹන්න සූදානම්? පසුගිය පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් …….. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,…