ක්‍රීඩාවත් සමඟ සහජීවනයෙන් නැඟිටිමු – ක්‍රීඩා ඇමති

119
 

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පැවති අතර පසුගිය දා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමඟින් දිවයිනේ ඇතිව තිබෙන තත්වයෙන් මිදෙමින්, සංහිඳියාව ගොඩනගා ගනිමින් ක්‍රීඩාවත් සමඟ බද්ධ වී කටයුතු කිරීමෙන් විශාල ගමනක් යා හැකි යැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය. 2015 වසරේ සිට පාසල් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පැවති අතර පසුගිය දා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමඟින් දිවයිනේ ඇතිව තිබෙන තත්වයෙන් මිදෙමින්, සංහිඳියාව ගොඩනගා ගනිමින් ක්‍රීඩාවත් සමඟ බද්ධ වී කටයුතු කිරීමෙන් විශාල ගමනක් යා හැකි යැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය. 2015 වසරේ සිට පාසල් රග්බි…