ලංකාවෙන් ඉගෙන ගෙන එංගලන්ත පිතිකරුවා බර අඩුකරන්

870

එංගලන්ත ආරම්භක පිතිකරු ඩොම් සිබ්ලි COVID-19 නිසාවෙන් අඟුළු දමා තිබූ කාල සීමාව තුළ සිය ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් 12කින් අඩු කර ගත් බව ඔහු පවසා සිටිනවා.  පුහුණු තරගවලින් පසුව අතහැර දැමුණු ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ දී තමන්ට එක්වරම සිය ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු බව වැටහුණු බව සිබ්ලි පවසා සිටිනවා. පසුගිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

එංගලන්ත ආරම්භක පිතිකරු ඩොම් සිබ්ලි COVID-19 නිසාවෙන් අඟුළු දමා තිබූ කාල සීමාව තුළ සිය ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් 12කින් අඩු කර ගත් බව ඔහු පවසා සිටිනවා.  පුහුණු තරගවලින් පසුව අතහැර දැමුණු ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ දී තමන්ට එක්වරම සිය ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු බව වැටහුණු බව සිබ්ලි පවසා සිටිනවා. පසුගිය…