නව නායකත්වයක්, වෙනස්ම ගමනක්!

13
SAM CANE

නිමාව දුටු රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව All Blacks කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායක කිරන් රීඩ් එම ධූරයෙන් සමුගැනීමට තීරණය කර තිබුනේ නායකත්වයේ සුක්කානම තරුණ පරම්පරාවේ දක්ෂයෙකු අතට භාරදීමේ අරමුණෙනි.  හැඟුම්බර සමුගැනීම් මධ්‍යයේ නවසීලන්ත රණශූරයින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ඒ අනුව දිගු කලක සිට නවසීලන්ත රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමාව දුටු රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව All Blacks කණ්ඩායමේ නිත්‍ය නායක කිරන් රීඩ් එම ධූරයෙන් සමුගැනීමට තීරණය කර තිබුනේ නායකත්වයේ සුක්කානම තරුණ පරම්පරාවේ දක්ෂයෙකු අතට භාරදීමේ අරමුණෙනි.  හැඟුම්බර සමුගැනීම් මධ්‍යයේ නවසීලන්ත රණශූරයින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඕස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ඒ අනුව දිගු කලක සිට නවසීලන්ත රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය…