දෙවන වරටත් සංවිධානය කළ කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය හා කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර වාර්ෂික දැල්පන්දු මහා තරගය අද (7) නිමාවට පත්විය. තරගය ලකුණු 38–18ක් ලෙස ජය ගනිමින් මාරි මියුසියස් – රෝහිණී අලස් අභියෝගතා කුසලානය අඛණ්ඩව දෙවන වතාවටත් තමන් සතු කර ගන්නට කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයීය දැල්පන්දු කණ්ඩායම සමත් වුනා. මියුසියස් –…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දෙවන වරටත් සංවිධානය කළ කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය හා කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර වාර්ෂික දැල්පන්දු මහා තරගය අද (7) නිමාවට පත්විය. තරගය ලකුණු 38–18ක් ලෙස ජය ගනිමින් මාරි මියුසියස් – රෝහිණී අලස් අභියෝගතා කුසලානය අඛණ්ඩව දෙවන වතාවටත් තමන් සතු කර ගන්නට කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයීය දැල්පන්දු කණ්ඩායම සමත් වුනා. මියුසියස් –…