පාපන්දු ඉතිහාසයේ වැඩිම රතු කාඩ්පත් ලාභියෝ

296
Players with the Most Red Cards in Football

ලොව ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව ලෙස සැලකෙන පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ මේ වන විට වැඩිම රතු කාඩ්පත් ප්‍රමාණයක් ලබා ඇති ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනා පිළිබඳව ගවේෂණයක් කිරීමට ThePapare.com අපි තීරණය කළෙමු.  පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඇති දහස් සංඛ්‍යාත වාර්තා අතරින් ක්‍රීඩකයින් තම නාමය ඉදිරියේ සටහන් කරගැනීමට කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවන සහ අකැමැතිම වාර්තාවක් ලෙස වැඩිම රතු කාඩ්පත් ලාභී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව ලෙස සැලකෙන පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ මේ වන විට වැඩිම රතු කාඩ්පත් ප්‍රමාණයක් ලබා ඇති ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනා පිළිබඳව ගවේෂණයක් කිරීමට ThePapare.com අපි තීරණය කළෙමු.  පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඇති දහස් සංඛ්‍යාත වාර්තා අතරින් ක්‍රීඩකයින් තම නාමය ඉදිරියේ සටහන් කරගැනීමට කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවන සහ අකැමැතිම වාර්තාවක් ලෙස වැඩිම රතු කාඩ්පත් ලාභී…