ජමාල්ඩීන් ගෙදර එයි!

1003

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියට පෙර CH&FC කණ්ඩායම තවත් තීරණාත්මක බඳවා ගැනීමක් සිදු කළේය. ඒ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු වන ෆාසිල් මරීජා සහ තිළිණ විජේසිංහ වෙනුවෙන් ආදේශක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කළ අර්ෂාඩ් ජමාල්ඩීන් CH&FC කණ්ඩායමට බඳවා ගනිමිනි. මහනුවර සුක්කානම නව අතකට! පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියට පෙර CH&FC කණ්ඩායම තවත් තීරණාත්මක බඳවා ගැනීමක් සිදු කළේය. ඒ මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු වන ෆාසිල් මරීජා සහ තිළිණ විජේසිංහ වෙනුවෙන් ආදේශක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කළ අර්ෂාඩ් ජමාල්ඩීන් CH&FC කණ්ඩායමට බඳවා ගනිමිනි. මහනුවර සුක්කානම නව අතකට! පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි…