මහනුවර සුක්කානම නව අතකට!

890

පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ හා අන්තර් සමාජ සත් සාමාජික තරගාවලියේ ශූරයින් වන මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට නව නායකයෙකු පත් කර ඇත. එය තීරණය වූයේ පසුගිය දා පැවතී මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දීයි. එහි දී ගියවර තරග වාරයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළ රිචඩ් ධර්මපාල වෙනුවට නව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ හා අන්තර් සමාජ සත් සාමාජික තරගාවලියේ ශූරයින් වන මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට නව නායකයෙකු පත් කර ඇත. එය තීරණය වූයේ පසුගිය දා පැවතී මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දීයි. එහි දී ගියවර තරග වාරයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළ රිචඩ් ධර්මපාල වෙනුවට නව…