හැව්ලොක් තරුවට නව නවාතැනක්!

1273

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන දුෂ්මන්ත ප්‍රියදර්ශන (බෝධි) එළඹෙන තරගවාරය වෙනුවෙන් CH&FC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. හැව්ලොක් පවුලට පෙම්බැඳි රණශූර ශක්තිවන්තයා – “බෝධි” 2009 වසරේ දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එක්වුණු “බෝධි” එවකට පටන් හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ අතර ජාතික සංචිතයට වුවද ඔහුගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන දුෂ්මන්ත ප්‍රියදර්ශන (බෝධි) එළඹෙන තරගවාරය වෙනුවෙන් CH&FC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇත. හැව්ලොක් පවුලට පෙම්බැඳි රණශූර ශක්තිවන්තයා – “බෝධි” 2009 වසරේ දී හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එක්වුණු “බෝධි” එවකට පටන් හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ අතර ජාතික සංචිතයට වුවද ඔහුගේ…