ශ්‍රී ලංකා 20න් පහළ රග්බි සංචිතයේ බලාපොරොත්තු සුන්?

1317
 

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි සංචිතය 2016 වසරේ ආසියානු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව දිනා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට මහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමිනි. සුදත් සම්පත්ගේ පුහුණුකාරීත්වය යටතේ හා කෙවින් ඩික්සන්ගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පළමු වටයේ දී ජපානයට එරෙහිව ලකුණු 14-19ක් වශයෙන් පරාජය වූවත් දෙවැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි සංචිතය 2016 වසරේ ආසියානු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි ශූරතාව දිනා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට මහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමිනි. සුදත් සම්පත්ගේ පුහුණුකාරීත්වය යටතේ හා කෙවින් ඩික්සන්ගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පළමු වටයේ දී ජපානයට එරෙහිව ලකුණු 14-19ක් වශයෙන් පරාජය වූවත් දෙවැනි…