ජයසූරිය පළමු පෙළ 10 වැනි ශතකය වාර්තා කරයි

4

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (15) දවසේ දී හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයේ නායක ෂෙහාන් ජයසූරිය ශතකයක් වාර්තා කිරීම කැපී පෙනුනි. මෙය ඔහුගේ පළමු පෙළ 10 වැනි ශතකය යි.   කසුන් සහ සහන් වැලැන්ටයින් සමරති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (15) දවසේ දී හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් සමාජයේ නායක ෂෙහාන් ජයසූරිය ශතකයක් වාර්තා කිරීම කැපී පෙනුනි. මෙය ඔහුගේ පළමු පෙළ 10 වැනි ශතකය යි.   කසුන් සහ සහන් වැලැන්ටයින් සමරති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…