2018 පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ශූරතාවලියේ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම ද, 400m ඉසව්වේ රිදී පදක්කම ද දිනා ගනිමින් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරියට පැමිණ ආසියානු කනිෂ්ඨ පිටියේ ද කැපී පෙනෙන දස්කම් පෑමට සමත් වූ මොහු නමින් පසිඳු කොඩිකාර ය. Photo Story – ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට පෑයූ නව අරුණැල්ල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ශූරතාවලියේ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම ද, 400m ඉසව්වේ රිදී පදක්කම ද දිනා ගනිමින් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරියට පැමිණ ආසියානු කනිෂ්ඨ පිටියේ ද කැපී පෙනෙන දස්කම් පෑමට සමත් වූ මොහු නමින් පසිඳු කොඩිකාර ය. Photo Story – ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට පෑයූ නව අරුණැල්ල…