2018 පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ශූරතාවලියේ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම ද, 400m ඉසව්වේ රිදී පදක්කම ද දිනා ගනිමින් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරියට පැමිණ ආසියානු කනිෂ්ඨ පිටියේ ද කැපී පෙනෙන දස්කම් පෑමට සමත් වූ මොහු නමින් පසිඳු කොඩිකාර ය. Photo Story – ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට පෑයූ නව අරුණැල්ල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ශූරතාවලියේ 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම ද, 400m ඉසව්වේ රිදී පදක්කම ද දිනා ගනිමින් මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරියට පැමිණ ආසියානු කනිෂ්ඨ පිටියේ ද කැපී පෙනෙන දස්කම් පෑමට සමත් වූ මොහු නමින් පසිඳු කොඩිකාර ය. Photo Story – ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාවට පෑයූ නව අරුණැල්ල…