මාලිංගට උපදේශක තනතුරක් දීමේ සැලැස්මක්

450

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ලසිත් මාලිංගගේ විස්සයි විස්ස අනාගතය කෙබඳු වේ ද, ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වත්මන් පුහුණුකරු Mickey Arthur ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා. එහි දී ඔහු පවසා සිටියේ ලසිත් මාලිංග ඉදිරි කාලය තුල උපදේශකවරයෙකු ලෙස එක් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් ලසිත් මාලිංග සමඟින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ලසිත් මාලිංගගේ විස්සයි විස්ස අනාගතය කෙබඳු වේ ද, ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වත්මන් පුහුණුකරු Mickey Arthur ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා. එහි දී ඔහු පවසා සිටියේ ලසිත් මාලිංග ඉදිරි කාලය තුල උපදේශකවරයෙකු ලෙස එක් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් ලසිත් මාලිංග සමඟින්…