“රට වෙනුවෙන් ලැබෙන අවස්ථා Miss කරන්නේ නැහැ; මගේ හදවත එතන”

149

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය සඳහා සහභාගී වන කොදෙව් කණ්ඩායම සඳහා Universe Boss හෙවත් Chris Gayle කැඳවා තිබීම පසුගිය සති කීපය තුල කතාබහට ලක්වුනා. ඒ ඔහු වසර කීපයකට පසුව නැවතත් කොදෙව් කණ්ඩායමට පිවිසීම හේතුවෙන්. කොදෙව් කණ්ඩායම සඳහා නම් කිරීමට පෙර Chris Gayle පාකිස්තානයේ පැවැත්වෙන Pakistan Super League තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරය සඳහා සහභාගී වන කොදෙව් කණ්ඩායම සඳහා Universe Boss හෙවත් Chris Gayle කැඳවා තිබීම පසුගිය සති කීපය තුල කතාබහට ලක්වුනා. ඒ ඔහු වසර කීපයකට පසුව නැවතත් කොදෙව් කණ්ඩායමට පිවිසීම හේතුවෙන්. කොදෙව් කණ්ඩායම සඳහා නම් කිරීමට පෙර Chris Gayle පාකිස්තානයේ පැවැත්වෙන Pakistan Super League තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා…