ඉතිරි PSL තරග නොවැම්බරයේ

162
(Cricket Pakistan)

පාකිස්තානු සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉතිරි තරග හතර එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ දී පවත්වන්නට සැලසුම් කර තිබෙනවා. පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී ඇතිවූ COVID-19 ව්‍යාප්තිය නිසා පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියේ අවසන් තරග කිහිපය කල් දමන්නට එහි සංවිධායකයින්ට සිදු වුනා.  නව කාලසටහනට අනුව මුල්තාන් සුල්තාන්ස් හා කරච්චි කිංග්ස් කණ්ඩායම qualifier තරගයකට සහභාගී වෙනවා.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානු සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉතිරි තරග හතර එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ දී පවත්වන්නට සැලසුම් කර තිබෙනවා. පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී ඇතිවූ COVID-19 ව්‍යාප්තිය නිසා පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියේ අවසන් තරග කිහිපය කල් දමන්නට එහි සංවිධායකයින්ට සිදු වුනා.  නව කාලසටහනට අනුව මුල්තාන් සුල්තාන්ස් හා කරච්චි කිංග්ස් කණ්ඩායම qualifier තරගයකට සහභාගී වෙනවා.…