කෝඩුකාර ලංකන් හමුවේ SSC අනුශූරයින් වෙයි

අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020/21

334
 

වයස අවුරුදු 23 න් පහළ අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය අද (28) සමත් වුනා. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අවසන් මහා තරගයේ දී SSC ලකුණු 59කින් පරාජය කරමින් ලංකන් ක්‍රීඩකයෝ ශූරතාව දිනා ගත්තා. අවසන් පූර්ව තරගවල දී පිළිවෙළින් බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය සහ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 23 න් පහළ අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය අද (28) සමත් වුනා. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අවසන් මහා තරගයේ දී SSC ලකුණු 59කින් පරාජය කරමින් ලංකන් ක්‍රීඩකයෝ ශූරතාව දිනා ගත්තා. අවසන් පූර්ව තරගවල දී පිළිවෙළින් බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය සහ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය…