මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරග සමයේ විශිෂ්ටතම දක්‍ෂතා

460

‘March Madness’ මහා ක්‍රිකට් තරග සමය මේ වනවිට අවසන් වී හමාර ය. මේ එළඹ තිබෙන්නේ එහිදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දැක්වූ හොඳම දක්‍ෂතා ලෙස හැරී බැලීමේ කාලය යි.  ඒ අනුව මෙම වසරේ දී පවත්වනු ලැබූ අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග වල ක්‍රීඩකයින් දැක්වූ හොඳම දක්‍ෂතා 7 මෙසේ ය. (දෙදින සහ තුන්දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

‘March Madness’ මහා ක්‍රිකට් තරග සමය මේ වනවිට අවසන් වී හමාර ය. මේ එළඹ තිබෙන්නේ එහිදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දැක්වූ හොඳම දක්‍ෂතා ලෙස හැරී බැලීමේ කාලය යි.  ඒ අනුව මෙම වසරේ දී පවත්වනු ලැබූ අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග වල ක්‍රීඩකයින් දැක්වූ හොඳම දක්‍ෂතා 7 මෙසේ ය. (දෙදින සහ තුන්දින…