අම්ලා සහ ඩුමිනි ද. අප්‍රිකානු ලෝක කුසලාන සංචිතයට

198

එළඹෙන 2019 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරන දකුණු අප්‍රිකානු එක්දින සංචිතය අද මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළේය. දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම සතුව සිටින අත්දැකීම් බහුලතම ක්‍රීඩකයෙකු වන හශීම් අම්ලා ද එළඹෙන ලෝක කුසලානයට නම් කළ දකුණු අප්‍රිකා සංචිතයට ඇතුළත් කරගෙන ඇත. ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රබල වෙනස්කම් එළඹෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2019 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරන දකුණු අප්‍රිකානු එක්දින සංචිතය අද මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළේය. දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම සතුව සිටින අත්දැකීම් බහුලතම ක්‍රීඩකයෙකු වන හශීම් අම්ලා ද එළඹෙන ලෝක කුසලානයට නම් කළ දකුණු අප්‍රිකා සංචිතයට ඇතුළත් කරගෙන ඇත. ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ ප්‍රබල වෙනස්කම් එළඹෙන…