1992 ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැක්වූ දස්කම්

1492

1987 වසරේදී සිව්වන ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව 1991 වසරේදී පස්වන ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණත් එය 1992 වසරේ මුල පැවැත්වීමට අවසානයේදී තීරණය කෙරිණි. අවාසනාවන්ත අයුරින් ජීවිතයෙන් සමුගත් ක්‍රිකට් විරුවන් මේ වනවිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වී ශතවර්ශයකට …… තරගාවලිය සඳහා එක්වූ කණ්ඩායම් – gettyimages 1992 වසරේ පැවති ලෝක කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1987 වසරේදී සිව්වන ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව 1991 වසරේදී පස්වන ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණත් එය 1992 වසරේ මුල පැවැත්වීමට අවසානයේදී තීරණය කෙරිණි. අවාසනාවන්ත අයුරින් ජීවිතයෙන් සමුගත් ක්‍රිකට් විරුවන් මේ වනවිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වී ශතවර්ශයකට …… තරගාවලිය සඳහා එක්වූ කණ්ඩායම් – gettyimages 1992 වසරේ පැවති ලෝක කුසලාන…