ජොෆ්රා ආචර් එංගලන්තයට ගිය හැටි

1583
perthnow.com.au

​​බාබෙඩෝස් නම් කුඩා දූපතේ උපන් ජෝෆ්රා ආචර් එංගලන්තය විසින් නෙළාගෙන ඇත. ඔහුව අයත් වීමට තිබුණේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් හවුලට වූවත් එංගලන්ත බලධාරීන් ආචර්ගේ ජාතිකත්වයේ හරි ඉලක්කයටම විද ඔහුව තමන්ගේ වට්ටියට දමා ගත්තේ ඔවුන්ගේ සංක්‍රමණික නීති-රීති ඉක්මනින් කරකවාගනිමිනි. ආචර් එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි? කිසි දිනෙක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කොට නොතිබූ 24…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

​​බාබෙඩෝස් නම් කුඩා දූපතේ උපන් ජෝෆ්රා ආචර් එංගලන්තය විසින් නෙළාගෙන ඇත. ඔහුව අයත් වීමට තිබුණේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් හවුලට වූවත් එංගලන්ත බලධාරීන් ආචර්ගේ ජාතිකත්වයේ හරි ඉලක්කයටම විද ඔහුව තමන්ගේ වට්ටියට දමා ගත්තේ ඔවුන්ගේ සංක්‍රමණික නීති-රීති ඉක්මනින් කරකවාගනිමිනි. ආචර් එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි? කිසි දිනෙක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කොට නොතිබූ 24…