23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සම්පූර්ණ සංචිත

වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020/21

2566
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සැප්තැම්බර් 16 වැනිදා සිට කණ්ඩායම් 26ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි. පන්දුවාර 50 එක්දින තරග ලෙසින් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය සුදු පන්දුව සහ වර්ණ ඇඳුම් භාවිතයෙන් පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙවර තරගාවලියේ දී කණ්ඩායම් දෙකක වැඩි වීමකින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සැප්තැම්බර් 16 වැනිදා සිට කණ්ඩායම් 26ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි. පන්දුවාර 50 එක්දින තරග ලෙසින් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය සුදු පන්දුව සහ වර්ණ ඇඳුම් භාවිතයෙන් පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙවර තරගාවලියේ දී කණ්ඩායම් දෙකක වැඩි වීමකින්…