යුවරාජ් සිං නැවතත් ක්‍රිකට් පිටියට

337
 

ඉන්දීය හිටපු සුපිරි පිතිකරු යුවරාජ් පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේ දී සියලුම ආකාරයේ ක්‍රිකට් තරග රටාවන් සඳහා සමුදීමට තීරණය කළේය. නමුත් ඔහු ඉන්දීය දේශීය පළමු පෙළ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල පංජාබ් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. වමතින් පිතිකරණයේ නිරත වන යුවරාජ් සිං ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් වන අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය හිටපු සුපිරි පිතිකරු යුවරාජ් පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේ දී සියලුම ආකාරයේ ක්‍රිකට් තරග රටාවන් සඳහා සමුදීමට තීරණය කළේය. නමුත් ඔහු ඉන්දීය දේශීය පළමු පෙළ විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල පංජාබ් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. වමතින් පිතිකරණයේ නිරත වන යුවරාජ් සිං ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් වන අතර…