ශෙලින්ඩා ගෞරවාන්විතව සමුගනී

140
 

නව තරගාවලි වාර්තා රැසක් බිහි කරමින් පුරා දින තුනක් මුළුල්ලේ පැවති “ජාත්‍යන්තර පාසල් මලල ක්‍රීඩා සැණකෙළිය” හෙවත් ISAC මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (16) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. IASC ආරම්භයේ දී ශෙලින්ඩාගෙන් මල්වෙඩි ශ්‍රී ලංකාවේ දසත ව්‍යාප්තව පවතින ජාත්‍යන්තර පාසල් අතර පවත්වනු …………. තරගාවලියේ අවසාන දිනය වූ ඊයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නව තරගාවලි වාර්තා රැසක් බිහි කරමින් පුරා දින තුනක් මුළුල්ලේ පැවති “ජාත්‍යන්තර පාසල් මලල ක්‍රීඩා සැණකෙළිය” හෙවත් ISAC මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (16) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. IASC ආරම්භයේ දී ශෙලින්ඩාගෙන් මල්වෙඩි ශ්‍රී ලංකාවේ දසත ව්‍යාප්තව පවතින ජාත්‍යන්තර පාසල් අතර පවත්වනු …………. තරගාවලියේ අවසාන දිනය වූ ඊයේ…