ප්‍රබලයින් රැසක් නොයන පාකිස්තානයට යන නිල ශ්‍රී ලංකා සංචිත

4

ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වීමට නියමිත එක්දින හා විස්සයි විස්ස තරග තුන සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා එක්දින හා විස්සයි විස්ස සංචිතය අද (11) නම් කර තිබෙනවා. ප්‍රබලයින් රැසක් නොයන පාකිස්තාන තරගාවලියට යන නිල ශ්‍රී ලංකා සංචිත ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන එක්දින හා විස්සයි විස්ස තරග තුන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වීමට නියමිත එක්දින හා විස්සයි විස්ස තරග තුන සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා එක්දින හා විස්සයි විස්ස සංචිතය අද (11) නම් කර තිබෙනවා. ප්‍රබලයින් රැසක් නොයන පාකිස්තාන තරගාවලියට යන නිල ශ්‍රී ලංකා සංචිත ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන එක්දින හා විස්සයි විස්ස තරග තුන…