ලෝක ශූරයා නැවතත් ගෘහස්ථ පිටියට

0
Getty Images

ඇමරිකානු ඔලිම්පික් පදක්කම් බලාපොරොත්තු අතර ඉහළින්ම සිටින කෙටි දුර ධාවන ශූර ක්‍රිස්ටියන් කෝල්මන් වසරකට පසු නැවතත් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානම්ව සිටී. ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට කොරෝනා හරස් කපයි එළඹෙන පෙබරවාරි මස 12 හා 13 දිනවල දී චීනයේ Hangzou හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 9 වැනි දකුණු ආසියානු….. “USATF…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඇමරිකානු ඔලිම්පික් පදක්කම් බලාපොරොත්තු අතර ඉහළින්ම සිටින කෙටි දුර ධාවන ශූර ක්‍රිස්ටියන් කෝල්මන් වසරකට පසු නැවතත් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානම්ව සිටී. ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට කොරෝනා හරස් කපයි එළඹෙන පෙබරවාරි මස 12 හා 13 දිනවල දී චීනයේ Hangzou හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 9 වැනි දකුණු ආසියානු….. “USATF…