කොරෝනාවට ඔලිම්පික් වැනසීමට ඉඩ නොදෙයි

0

මේ දිනවල දී ලොව පුරා ප්‍රධාන කතාබහ බවට පත්වී ඇති කොරෝනා වයිරසය ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා ද දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතී. මෙය හේතුවෙන් ප්‍රධාන පෙලේ  ක්‍රීඩාවලි බොහොමයක් කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයින් කටයුතු කරමින් පවතී.  මෙම  තත්වයත් සමඟම මේ වසරේ ජූලි මාසයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිත ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මේ දිනවල දී ලොව පුරා ප්‍රධාන කතාබහ බවට පත්වී ඇති කොරෝනා වයිරසය ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා ද දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතී. මෙය හේතුවෙන් ප්‍රධාන පෙලේ  ක්‍රීඩාවලි බොහොමයක් කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයින් කටයුතු කරමින් පවතී.  මෙම  තත්වයත් සමඟම මේ වසරේ ජූලි මාසයේ දී  පැවැත්වීමට නියමිත ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා…