අළු ගසා දමමින් නැඟිටින නායක Dhoniගේ කහ හමුදාව!

134

පසුගිය IPL තරග වාරයේ නිමාවත් සමඟම ක්‍රිකට් රසික සිත් තුල පැන නැඟුණු ප්‍රශ්නාර්ථයක් වූයේ M.S.Dhoni හට තවත් කොපමණ කලක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙහි නිරත විය හැකි ද යන්නයි.  ඊට නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙමින් Dhoni පවසා සිටියේ නිසැකවම මෙය ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවියේ අවසානය නොවන බවත් එළඹෙන වසරේ දී (2021) ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය IPL තරග වාරයේ නිමාවත් සමඟම ක්‍රිකට් රසික සිත් තුල පැන නැඟුණු ප්‍රශ්නාර්ථයක් වූයේ M.S.Dhoni හට තවත් කොපමණ කලක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙහි නිරත විය හැකි ද යන්නයි.  ඊට නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙමින් Dhoni පවසා සිටියේ නිසැකවම මෙය ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවියේ අවසානය නොවන බවත් එළඹෙන වසරේ දී (2021) ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත තරග…