කොරෝනාවෙන් IPL තරගාවලියටත් බාධා

239
 

ඉන්දියාව තුළ නැවතත් හිස එසවූ කොරෝනා වසංගත තත්වයෙන් මුම්බායි නගරයට විශාල බලපෑමක් එල්ල වී ඇති නිසා මෙවර ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය (IPL) පැවැත්වීම පිළිබඳව තවත් ගැටලුවකට ඉන්දීය ක්‍රිකට් බලධාරින් මුහුණ දී ඇත.  එමෙන්ම එම වසංගත තත්වය තරගාවලිය වෙතද බලපෑම් එල්ල කර ඇති අතර පසුගිය ඉරිදා නිකුත් වූ කොරෝනා පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ගෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාව තුළ නැවතත් හිස එසවූ කොරෝනා වසංගත තත්වයෙන් මුම්බායි නගරයට විශාල බලපෑමක් එල්ල වී ඇති නිසා මෙවර ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය (IPL) පැවැත්වීම පිළිබඳව තවත් ගැටලුවකට ඉන්දීය ක්‍රිකට් බලධාරින් මුහුණ දී ඇත.  එමෙන්ම එම වසංගත තත්වය තරගාවලිය වෙතද බලපෑම් එල්ල කර ඇති අතර පසුගිය ඉරිදා නිකුත් වූ කොරෝනා පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ගෙන්…