පොදුරදමඩුලු කෙලි බිමේ හය වන දිනය – තවත් පදක්කමක් ස්ථිර වෙයි

329

6 වන දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 25 වන ස්ථානය දක්වා පසු බැස තිබූ අතර සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත් ව සිටියි. එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් පසුවේ. 5 වන දිනයේ ගිලිහුණු ජැමෙයිකානු ආධිපත්‍ය 5 වන දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

6 වන දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව පදක්කම් සටහනේ 25 වන ස්ථානය දක්වා පසු බැස තිබූ අතර සත්කාරක ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සිය ආධිපත්‍ය තවදුරටත් තහවුරු කර ගන්නට සමත් ව සිටියි. එංගලන්තය දෙවන ස්ථානයේත්, ඉන්දියාව තෙවැනි ස්ථානයේත් පසුවේ. 5 වන දිනයේ ගිලිහුණු ජැමෙයිකානු ආධිපත්‍ය 5 වන දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව…