තාහිර්ට හිමි අනෙක් අයට අහිමි CPL

181

දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක ඉම්රාන් තාහිර් හැරෙන්නට අනෙක් කිසිදු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් අගෝස්තු 18 වැනිදා ආරම්භ වන කැරිබියන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට සහභාගී නොවන බව වාර්තා වෙනවා. රසී වැන් ඩර් ඩුසේන්, ටබ්‍රාස් ශම්සි, Anrich Nortje, රයිලි රූසෝ හා කොලින් ඉන්ග්‍රම් යන ක්‍රීඩකයින් අගෝස්තු 1 වැනිදා වන විට කැරිබියන් දූපත් වෙත යෑමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක ඉම්රාන් තාහිර් හැරෙන්නට අනෙක් කිසිදු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් අගෝස්තු 18 වැනිදා ආරම්භ වන කැරිබියන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට සහභාගී නොවන බව වාර්තා වෙනවා. රසී වැන් ඩර් ඩුසේන්, ටබ්‍රාස් ශම්සි, Anrich Nortje, රයිලි රූසෝ හා කොලින් ඉන්ග්‍රම් යන ක්‍රීඩකයින් අගෝස්තු 1 වැනිදා වන විට කැරිබියන් දූපත් වෙත යෑමට…