හිරුණිගේ වාර්තා ගොන්නට තවත් වාර්තාවක්

190

දිගුදුර ඉසව්වල ශ්‍රී ලංකා වාර්තා රැසකටම හිමිකම් කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩිකා හිරුණි විජයරත්න මීටර් 5,000 ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව බිඳ හෙළීමට අද (16) සමත් විය කොරෝනා වයිරසය නිසා නැවතුණු මලල ක්‍රීඩා කටයුතු නැවත ආරම්භ වූ පසු තමන් සහභාගී වූ මුල්ම තරගාවලිය වන Music City Distance…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිගුදුර ඉසව්වල ශ්‍රී ලංකා වාර්තා රැසකටම හිමිකම් කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩිකා හිරුණි විජයරත්න මීටර් 5,000 ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව බිඳ හෙළීමට අද (16) සමත් විය කොරෝනා වයිරසය නිසා නැවතුණු මලල ක්‍රීඩා කටයුතු නැවත ආරම්භ වූ පසු තමන් සහභාගී වූ මුල්ම තරගාවලිය වන Music City Distance…