பெண்களுக்கான 800 மீற்றரில் ஆசியாவின் ஆதிக்கத்தை கைப்பற்றிய இலங்கை

The 98th National Athletics Championship - 2020

75

கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (29) நிறைவுக்குவந்த 98ஆவது தேசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரில் பெண்களுக்கான 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட டில்ஷி குமாரசிங்க, கயன்திகா அபேரட்ன மற்றும் நிமாலி லியனாரச்சி ஆகிய மூவரும் ஆசிய தரப்படுத்தலில் முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.  கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற 98ஆவது தேசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பின் இரண்டாவது நாளன்று நடைபெற்ற பெண்களுக்கான 800 மீற்றர்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (29) நிறைவுக்குவந்த 98ஆவது தேசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் தொடரில் பெண்களுக்கான 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட டில்ஷி குமாரசிங்க, கயன்திகா அபேரட்ன மற்றும் நிமாலி லியனாரச்சி ஆகிய மூவரும் ஆசிய தரப்படுத்தலில் முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.  கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற 98ஆவது தேசிய மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்பின் இரண்டாவது நாளன்று நடைபெற்ற பெண்களுக்கான 800 மீற்றர்…