ඉසුරු ඩිලංකට ආසියානු පදක්කමක්

135

මේ දිනවල පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ තරගාවලියට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ඉසුරු ඩිලංක එම තරගාවලියේ දී පදක්කම් ද්විත්වයක් දිනා ගැනීමට ඊයේ (18) සමත් වුනා. කිලෝග්‍රෑම් 55 බර පංතිය යටතේ තරග වදිමින් සාර්ථක දස්කම් දැක්වූ ඉසුරු ඩිලංක ලෝකඩ පදක්කමක් සහ රිදී පදක්කමක් දිනා ගන්නට සමත් වුනා. සමස්ත තරගයේ කිලෝග්‍රෑම් 241ක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ දිනවල පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ තරගාවලියට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ඉසුරු ඩිලංක එම තරගාවලියේ දී පදක්කම් ද්විත්වයක් දිනා ගැනීමට ඊයේ (18) සමත් වුනා. කිලෝග්‍රෑම් 55 බර පංතිය යටතේ තරග වදිමින් සාර්ථක දස්කම් දැක්වූ ඉසුරු ඩිලංක ලෝකඩ පදක්කමක් සහ රිදී පදක්කමක් දිනා ගන්නට සමත් වුනා. සමස්ත තරගයේ කිලෝග්‍රෑම් 241ක…