වසර 20ක ලෝක වාර්තාවක් බිඳ වැටේ

67

Alusaka Zambia හී පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකට එක්වූ නැමීබියානු යොවුන් ක්‍රීඩිකා Christine Mboma මීටර් 400 කාන්තා ඉසව්වේ යොවුන් (අවුරුදු 20න් පහළ) ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් වුනා. තරගාවලියේ කාන්තා මීටර් 400 ඉසව්ව සඳහා සහභාගි වූ ඇය එම තරගය තත්පර 49.24ක කාලයකින් අවසන් කරමින් එම වාර්තාව පිහිටුවීමට සමත් වුනා. ඒ අනුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Alusaka Zambia හී පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකට එක්වූ නැමීබියානු යොවුන් ක්‍රීඩිකා Christine Mboma මීටර් 400 කාන්තා ඉසව්වේ යොවුන් (අවුරුදු 20න් පහළ) ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළීමට සමත් වුනා. තරගාවලියේ කාන්තා මීටර් 400 ඉසව්ව සඳහා සහභාගි වූ ඇය එම තරගය තත්පර 49.24ක කාලයකින් අවසන් කරමින් එම වාර්තාව පිහිටුවීමට සමත් වුනා. ඒ අනුව…