2019 නැගී එන ආසියානු කුසලාන තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි

37

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ’ නිල තරග කාලසටහන මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.  කුමාර් සංගක්කාර ලෝක ක්‍රිකට් වර්ධනයට වැඩ අරඹයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ විශිෂ්ටතම වමත් …… බංග්ලාදේශයේ සත්කාරකත්වය ඇතිව පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය නොවැම්බර් 14 වැනිදා සිට 23…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ’ නිල තරග කාලසටහන මේ වන විට නිකුත් කර ඇත.  කුමාර් සංගක්කාර ලෝක ක්‍රිකට් වර්ධනයට වැඩ අරඹයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රිකට් ලොවට දායාද වූ විශිෂ්ටතම වමත් …… බංග්ලාදේශයේ සත්කාරකත්වය ඇතිව පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය නොවැම්බර් 14 වැනිදා සිට 23…