වසර 75ක අභිමානය නොසැලී ඉදිරියටත්

26

ලොකු කුඩා වයස් භේදයකින් තොරව රග්බි ක්‍රීඩාවට ඇලුම් කරන සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි ප්‍රේක්ෂක ජනයාගේ ඉමහත් ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ, පාසල් රග්බි පිටියේ දැවැන්තයින්ගේ ගැටුම ලෙසින් සංක්ෂිප්තව හැඳින්විය හැකි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර බ්‍රැඩ්බි පළිහ වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා රග්බි ගැටුමේ නවතම පරිච්ඡේදය එළඹෙන මැයි මාසයේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොකු කුඩා වයස් භේදයකින් තොරව රග්බි ක්‍රීඩාවට ඇලුම් කරන සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකීය රග්බි ප්‍රේක්ෂක ජනයාගේ ඉමහත් ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ, පාසල් රග්බි පිටියේ දැවැන්තයින්ගේ ගැටුම ලෙසින් සංක්ෂිප්තව හැඳින්විය හැකි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර බ්‍රැඩ්බි පළිහ වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා රග්බි ගැටුමේ නවතම පරිච්ඡේදය එළඹෙන මැයි මාසයේ දී…