ජපාන බලධාරියෙකුගෙන් ඔලිම්පික් ගැන ආන්දෝලාත්මක ප්‍රකාශයක්

32වන ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල -2021

146

කොරෝනා වසංගතයේ යළි ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඔලිම්පික් තරගාවලිය ආරක්ෂිතව පැවැත්වීම අපහසු වන බවක් පෙන්නුම් කළහොත් එය අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව ජපාන රජයේ නිලධාරියෙකු වන Toshihiro Nikai ප්‍රකාශ කර සිටියා. Kyodo මාධ්‍ය ආයතනය වෙත අදහස් දක්වමින් Toshihiro Nikai ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජූලි 23 වැනිදා ආරම්භ වන මෙම තරගාවලියේ ආරම්භයට දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගතයේ යළි ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඔලිම්පික් තරගාවලිය ආරක්ෂිතව පැවැත්වීම අපහසු වන බවක් පෙන්නුම් කළහොත් එය අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව ජපාන රජයේ නිලධාරියෙකු වන Toshihiro Nikai ප්‍රකාශ කර සිටියා. Kyodo මාධ්‍ය ආයතනය වෙත අදහස් දක්වමින් Toshihiro Nikai ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජූලි 23 වැනිදා ආරම්භ වන මෙම තරගාවලියේ ආරම්භයට දින…