“උකුසු ඇසෙන් නියම ප්‍රයෝජනය ගන්න” – ටෙන්ඩුල්කාර්ගෙන් විවේචනයක් 

1361

කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වූ පිතිකරුවෙකු නියත වශයෙන්ම දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නම් කිරීමේ දී ප්‍රධාන විනිසුරු ලබා දුන් තීරණය වෙනුවට Hawkeye තාක්ෂණයෙන් ලැබෙන අවසන් ප්‍රතිඵලය සඳහා වැඩි බරක් ලබා දිය යුතු බව සචින් ටෙන්ඩුල්කාර් ඊයේ (13) දිනයේ දී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමින් සඳහන් කර සිටියේය.  කෝලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වූ පිතිකරුවෙකු නියත වශයෙන්ම දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නම් කිරීමේ දී ප්‍රධාන විනිසුරු ලබා දුන් තීරණය වෙනුවට Hawkeye තාක්ෂණයෙන් ලැබෙන අවසන් ප්‍රතිඵලය සඳහා වැඩි බරක් ලබා දිය යුතු බව සචින් ටෙන්ඩුල්කාර් ඊයේ (13) දිනයේ දී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමින් සඳහන් කර සිටියේය.  කෝලි…