ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ගැන බංග්ලාදේශ නායකයාගේ අදහස්

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය 2021

123

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තරගකාරී තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන බව බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් නායක Mominul Haque පවසා සිටිනවා. සඳුදා (12) බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණීමට නියමිත අතර එහි දී ඔවුන් ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවයේ සිය අවසන් තරග දෙක ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ක්‍රීඩා කරනු ඇත. බංග්ලාදේශය ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ලකුණු සටහනේ අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තරගකාරී තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන බව බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් නායක Mominul Haque පවසා සිටිනවා. සඳුදා (12) බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණීමට නියමිත අතර එහි දී ඔවුන් ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවයේ සිය අවසන් තරග දෙක ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ක්‍රීඩා කරනු ඇත. බංග්ලාදේශය ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ලකුණු සටහනේ අවසන්…