ධර්මරාජයත් අවදානමෙන් මිදෙයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

52
U19 schools cricket
 

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (13) දිනයේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතුරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට කිසිඳු පාසලක් සමත් වූයේ නැත.  අශේන් ඩැනියල්ගේ අමුතු උපන් දින සාදයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ජය සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (13) දිනයේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතුරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගැනීමට කිසිඳු පාසලක් සමත් වූයේ නැත.  අශේන් ඩැනියල්ගේ අමුතු උපන් දින සාදයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ජය සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු…