ස්ටොක්ස්ගේ උඩපන්දුව අතඇරුනම මම බය වුනා – මෙන්ඩිස්

3927
(Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

ගෙවී ගිය වසර කිහිපය පුරාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තිබුණි. එය අවසන් වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය වුනේ 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත තරගයේ එංගලන්ත ඉනිමේ 45 වන පන්දුවාරයේ බෙන් ස්ටොක්ස් විසින් එල්ල කළ පහරක් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ අතින් ගිලිහී යාමත් සමඟයි. ශ්‍රී ලංකා –…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ගෙවී ගිය වසර කිහිපය පුරාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තිබුණි. එය අවසන් වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය වුනේ 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත තරගයේ එංගලන්ත ඉනිමේ 45 වන පන්දුවාරයේ බෙන් ස්ටොක්ස් විසින් එල්ල කළ පහරක් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ අතින් ගිලිහී යාමත් සමඟයි. ශ්‍රී ලංකා –…