“ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම රග්බි ලෝක කුසලාන” – රග්බි සභාපති

14

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ඉකුත් දා (02) නිමා වූයේ දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක ශූරයන් බවට පත්කරමිනි. ජපානය සත්කාරකත්වය දැරූ මෙම ලෝක කුසලාන තරගාවලිය “ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය” බව ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ සභාපති වන බිල් බවුමොන්ට් පවසා සිටියා.   සති 6ක් පුරාවට ජපානයේ දී පැවති මෙම තරගාවලිය ආසියානු රටක පැවති පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය ඉකුත් දා (02) නිමා වූයේ දකුණු අප්‍රිකාව ලෝක ශූරයන් බවට පත්කරමිනි. ජපානය සත්කාරකත්වය දැරූ මෙම ලෝක කුසලාන තරගාවලිය “ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය” බව ලෝක රග්බි සම්මේලනයේ සභාපති වන බිල් බවුමොන්ට් පවසා සිටියා.   සති 6ක් පුරාවට ජපානයේ දී පැවති මෙම තරගාවලිය ආසියානු රටක පැවති පළමු…